Pozvánka na valnou hromadu

Autor: webmaster <hozak(at)geometra-opava.com>, Téma: info pro členy, Vydáno dne: 22. 05. 2020

Po z v á n k a

na valnou hromadu spolku SKI klub Opava, z.s.
se sídlem Karlovecká 219/33, Vávrovice, 747 07 Opava, IČO 00575895, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L., vložka číslo 157.
 
Vážení členové,
tímto si Vás dovoluji pozvat na valnou hromadu spolku SKI klub Opava, z. s.

Datum konání: 22. 6. 2020,

Čas konání: 17:00 hod,

Místo konání: Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava v zasedací místnosti RS ČUS Opava.

 


Navrhovaný pořad zasedání valné hromady:
 
1) Zahájení valné hromady.
2) Volba předsedy a zapisovatele valné hromady.
3) Rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací.
4) Jmenování likvidátora.
5) Ukončení valné hromady.
 
V Nových Sedlicích 21. 5. 2020
 
_________________________________
Jméno: Ing. Petr Gardavský
Funkce: předseda spolku